Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"HYACINTS Projektdeltagere"
http://hyacints.dk/deltagere/index.html
Udskriftsdato: torsdag 20. februar 2020 kl. 14:36
Sidst ændret: Fredag 25. Jan., 2008
© GEUS hyacints.dk


Projektdeltagere:

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland :  

Prof. Dr. Scient Jens Christian Refsgaard
Seniorforsker PhD Torben Sonnenborg
Seniorforsker PhD Flemming Jørgensen
Geolog MSc Lisbeth Flindt Jørgensen
Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet :  

Prof. Karsten Høgh Jensen khj@geo.ku.dk
Lektor PhD Peter Engesgaard pe@geo.ku.dk
Lektor PhD Inge Sandholt is@geo.ku.dk
Geologisk Institut, Aarhus Universitet :  

Lektor PhD Steen Christensen sc@geo.au.dk
Danmarks Meteorologisk Institut :  

Forskningsleder PhD Jens Hesselbjerg Christensen jhc@dmi.dk
Klimatolog PhD Martin Drews mad@dmi.dk
DHI :  

Forskningsleder PhD Michael Butts Mib@dhigroup.com
ALECTIA A/S :  

Grundvandsmodellør PhD Dorte Seifert dos@alectia.com
Geographic Resource Analysis & Science A/S :  

Direktør MSc Mikael Kamp Sørensen mks@gras.ku.dk
VandCenter Syd A/S :  

Projektchef MSc Troels Kærgaard Bjerre tkb@vandcenter.dk
Københavns Energi :  

Hydrogeolog MSc Michelle Nørmark Kappel
Hydrolog MSc Rikke Linding Berg ribe@ke.dk
Aarhus Vand a/s :  

Afdelingsleder PhD Jørn-Ole Andreasen joa@aarhusvand.dk
Naturstyrelsen Odense :  

Seniorhydrolog PhD Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil dimul@nst.dk
Naturstyrelsen Roskilde :  

Seniorhydrolog PhD Jens Asger Andersen jeaan@nst.dk