Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"HYACINTS"
http://hyacints.dk/index.shtml
Udskriftsdato: torsdag 9. juli 2020 kl. 7:34
Sidst ændret: 16. august 2012
© GEUS hyacints.dk


HYACINTS

Der henvises til den engelsksprogede del af hjemmesiden for mere detaljerede oplysninger om projektet; her er et kort overblik på dansk: 
 

Forskningsprojektet HYACINTS - HYdrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at differeNT Scales - sigtede mod at udvikle det videnskabelige grundlag for næste generation af metoder til konsekvensvurderinger af klimaændringers effekt på vandressourcen. Hovedelementerne i projektet var:

Projektet startede 1. januar 2008 og løb over 6 år til 31. december 2013. Det havde 12 partnere : to universiteter, to forskningsinstitutioner, et godkendt teknologisk serviceinstitut, et mindre forsknings- og rådgivningsfirma, et større rådgivningsfirma, tre vandselskaber fra de største danske byer samt to statslige miljøcentre.

 
Projektet var delvis finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, programkomitéen for Energi og Miljø, der støtter projektet med 15 mio. Dkr. Derudover finansierede partnere tilsammen i alt 9 mio Dkr.

HYACINTS har modtaget en særskilt bevilling til at etablere et forskningssamarbejde med en SMV (små og mellemstore virksomheder) om udvikling af koncepter for digital geologisk modellering. IT/GIS firmaet I-GIS   er blevet valgt til dette samarbejde.