Grafik


HYACINTS
Hydrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at different Scales
Til forsiden
Deltagere
Nyhedsbreve
PhD projekter
Relaterede akitiviteter
Danske publikationer
 Til forsiden > Danske publikationer

Dansksprogede publikationer

Statusrapporter til Det strategiske forskningsråd 

Den seneste rapport til DSF kan ses her.  

Danske artikler

  • Vilhelmsen TN, Christensen S 2009. Test af to versioner af MODFLOW-LGR til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale - syntetisk studie. ATV Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening, Vingsted 9-10 marts 2010. Bd I pp 199-209.  
  • Refsgaard JC, Sonnenborg TO, Henriksen HJ 2009. Klimaændringer i Danmark - hydrologiske effekter og usikkerheder. Vand og Jord 16 (4), 124-127.
  • Refsgaard JC, Sonnenborg TO 2008. Anvendelse af hydrologiske modeller til at vurdere klimaændringers effekter på grundvand og vandløb. ATV Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening, Vingsted 4-5 marts 2008. Bd II pp 149-158

Engelsksprogede publikationer kan findes her !

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : Onsdag 30. Marts, 2011 LFJ
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!