Grafik


HYACINTS
Hydrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at different Scales
Til forsiden
Deltagere
Nyhedsbreve
PhD projekter
Relaterede akitiviteter
Danske publikationer
SitemapUdskriftsvenligEnglish

HYACINTS

Der henvises til den engelsksprogede del af hjemmesiden for mere detaljerede oplysninger om projektet; her er et kort overblik på dansk: 
 

Forskningsprojektet HYACINTS - HYdrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at differeNT Scales - sigtede mod at udvikle det videnskabelige grundlag for næste generation af metoder til konsekvensvurderinger af klimaændringers effekt på vandressourcen. Hovedelementerne i projektet var:

  • Kobling af en regional klimamodel (HIRHAM ) og en national hydrologisk model (DK-model ) baseret på MIKE SHE . Dette muliggør en forbedret tovejs beskrivelse af vandudvekslingen mellem atmosfære og landoverfladen.
  • Udvikling af en avanceret metode til nedskalering og bias-korrektion af nedbør fra store klimagrid (fx 25 km, døgnværdier) til brug i mindre hydrologiske grid (fx 1 km, timeværdier).
  • Udvikling af ny metode til estimering af nedbørsforhold ud fra remote sensing data, specielt i tredje verdens lande med ringe data og i områder hvor topografiske forhold påvirker fordelingen af nedbør på lokal skala.
  • Udvikling af metoder til forfining af regionale modeller til anvendelse på lokal skala (mindre grid), herunder studier af problemer forårsaget af den forøgede kompleksitet af geologisk konceptualisering på lokal skala.
  • Analyse af hvorledes de forskellige usikkerhedskilder (forskellige klimascenarier, geologisk tolkning, modelparametre, fremtidige menneskeskabte påvirkninger af arealanvendelse mv.) vil bidrage til den samlede usikkerhed på prediktioner af klimaændringers effekt.

Projektet startede 1. januar 2008 og løb over 6 år til 31. december 2013. Det havde 12 partnere : to universiteter, to forskningsinstitutioner, et godkendt teknologisk serviceinstitut, et mindre forsknings- og rådgivningsfirma, et større rådgivningsfirma, tre vandselskaber fra de største danske byer samt to statslige miljøcentre.

 
Projektet var delvis finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, programkomitéen for Energi og Miljø, der støtter projektet med 15 mio. Dkr. Derudover finansierede partnere tilsammen i alt 9 mio Dkr.

HYACINTS har modtaget en særskilt bevilling til at etablere et forskningssamarbejde med en SMV (små og mellemstore virksomheder) om udvikling af koncepter for digital geologisk modellering. IT/GIS firmaet I-GIS   er blevet valgt til dette samarbejde.
For Partnere
Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 16. august 2012
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!