Grafik


HYACINTS
Hydrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at different Scales
Til forsiden
Deltagere
Nyhedsbreve
PhD projekter
Relaterede akitiviteter
Danske publikationer
 Til forsiden > Nyhedsbreve

Nyhedsbreve

 

Nyhedsbrev nr. 5, november 2013  

HYACINTS projektet slutter med udgangen af året, og de sidste to phd studerende forsvarer deres afhandlinger hhv. 22. og 25. november - se mere info her:

Lauren P. Seaby, 22. november

Morten AD Larsen, 25. november

Begges afhandlinger kan findes under Publications.   

 

Nyhedsbrev nr. 4, december 2012

Slutbrugermøde i København d. 20. marts 2013

HYACINTS løber på sidste år og vi vil gerne præsentere fremdrift og resultater for interesserede. Deltag i vores møde og hør om HIRHAM-MIKE SHE koblingen, om samarbejde med Peking University omkring modellering af North China Plain, om hydrologisk modellering af områder med kompleks geologi, om geologisk usikkerhed sammenlignet med usikkerhed forbundet med forudsigelser af klimaændring og meget mere. Markér datoen i din kalender, vi sammensætter et endeligt program og rundsender i det nye år.

PhD'ere
De første pHD studerende i projektet, Søren Højmark Rasmuusen og Troels Norvin Vilhelmsen, har forsvaret deres afhandlinger og begge bestået med glans. Deres afhandlinger kan ses her.

Vi har endnu to PhD studerende i projektet, vil du vide lidt mere om disse kan du kigge her:
Lauren P. Seaby, GEUS
Morten A. Dahl-Larsen, IGG, KU

Internationale publikationer
Der er publiceret et antal artikler i internationalt anerkendte journals; der kan linkes til disse fra den engelsksprogede del af hjemmesiden under Publications

 

Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2010

HYACINTS har netop indsendt en midvejsreport til Det Strategiske Forskningsråd, der finansierer en stor del af projektet - se den faglige beskrivelse af projektets fremdrift her.

Se også portrætter af to af de fire PhD studerende, der er ansat under HYACINTS:

 • De to andre PhD studerende, der begge startede i slutningen af 2009, vil blive portrætteret i forbindelse med det næste nyhedsbrev:

  Nyhedsbrev nr. 2, juni 2009

  HYACINTS løber nu på andte år, og der er ansat tre PhD studerende (phd-profiler ) til de følgende delprojekter:

  • Coupling of meteorological and hydrological models for climate modelling (Søren Højmark Rasmussen, Danish Meteorological Institute)
  • Modelling geology and groundwater flow in complex geological settings – from local to regional scale (Troels Norvin Vilhelmsen, Department of Earth Sciences, Aarhus University)
  • Remote sensing of precipitation in mountainous areas (Lars Boye Hansen, GRAS A/S)

  Arbejdet med at koble den regionale klimamodelkode HIRHAM og en hydrologiske modelkode MIKE SHE ved hjælp af OpenMI forløber planmæssigt http://www.dhigroup.com/News/RecentNews/OpenMIForClimateModelling.aspx  Der er udført foreløbige følsomhedsanalyser af HIRHAM og MIKE SHE i ikke-koblede versioner med test data fra FIFE polot området (http://hyacints.dk/xpdf/poster_dec2008_soeren-hoejmark-rasmussen.pdf ).

  Der er planer om at anvende local grid refinement til at koble en regional hydrologisk model med en lokal model for Ristrup kildepladsen, der ligger på en begravet dal. Der vil blive anvendt både Finite Difference (MODFLOW) og Finite Elemente (FEFLOW) teknikker til denne øvelse.

  HYACINTS projektet har tilknyttet endnu en partner for en periode på 1½ år. Forskningsrådet annoncerede i efteråret 2008 efter projektforslag, der involverer små og mellemstore virksomheder, såkaldte SMV´er i eksisterende forskningsprojekter. HYACINTS indsendte to projektforslag og fik bevillilget det ene, og her i foråret annoncerede vi efter en samarbejdspartner til "Udvikling af koncepter for digital geologisk modellering", I-GIS (www.i-gis.dk ), et IT/GIS firma i Århus, er netop blevt valg til dette samarbejdsprojekt, og arbejdet vil blive startet i løbet af efteråret.

  D. 10. september 2009 afholdes et seminar om "Uncertainty in Climate Change Impacts on Water Resources" i samarbejde med Forskerskolen for Vandressourcer, FIVA (http://www.fiva.dk/ ). Se program og invitation. Der blev afholdt et lignende, succesfyldt seminar i september 2008 med mere end 70 deltagere fra forskningsinstitutioner, private firmaer, vandselskaber og vandforvaltningen samt fra grønne organisationer.

  Besøg vores hjemmeside og se en fuld projektbeskrivelse af HYACINTS, find nyheder, annoncering efter PhD´er mv. Og - hvis ikke allerede gjort - tilmeld dig vores nyhedsbrev.
   

  Nyhedsbrev nr. 1, maj 2008

  HYACINTS projektet startede 1. janaur 2008 og er nu igang med en række aktiviteter. To PhD stillinger er allerede opslået; den ene er nu under besættelse, mens ansøgningsfristen på den anden udløber 15. maj.

  Der er blevet lavet en folder, der introducerer projektet: hyacints_folder_1.pdf.

  Den 23. september 2008 afholdes i samarbejde med Forskerskole i Vandressourcer (www.fiva.dk ) et seminar om "Climate Change Impact on Water Resources". Se program og invitation: seminar-programme.pdf.

  hjemmesiden kan du finde beskrivelsen af HYACINTS projektet (link). Desuden vil PhD opslag mv. blive annonceret på hjemmesiden. Og - hvis du ikke allerede har gjort det - kan du på hjemmesiden tilmelde dig vores halvårlige nyhedsbrev.


 • Grafik
  © GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
  Sidst ændret : 30. juni 2009
  *
  Valid HTML 4.01!Valid CSS!