Grafik


HYACINTS
Hydrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at different Scales
Til forsiden
Deltagere
Nyhedsbreve
PhD projekter
Relaterede akitiviteter
Danske publikationer
 Til forsiden > PhD projekter > Troels Norvin Vilhelmsen
SitemapUdskriftsvenlig

Troels Norvin Vilhelmsen

 

Jeg er uddannet civilingeniør fra Aarhus Universitet i 2008. Før jeg startede på universitetet, havde jeg en ingeniøruddannelse fra Ingeniørhøjskolen i Århus med fokus på miljøteknologi, herunder jord og grundvandsforurening samt vandforsyning. Mine faglige interesser ligger indenfor hydrologi, hydrogeologi, modellering samt de planlægningsmæssige aspekter inden for de to første emner. I forbindelse med mit studie har jeg arbejdet for NIRAS, Watertech (før det blev en del af ALECTIA) samt Grontmij | Carlbro, hvor jeg har udført forskellige typer af feltarbejde samt enkelte beregningsopgaver.

I HYACINTS er jeg ansat på et treårigt PhD stipendiat. Mit bidrag til projektet omhandler primært lokal gridforfining samt hvordan dette kan anvendes til at forbedre muligheden for at vurdere lokale vandressourceproblemer i regionale grundvandsmodeller. Foruden dette ser jeg på, hvordan denne metodik kan anvendes til at forbedre beskrivelsen af den geologiske kompleksitet i grundvandsmodeller.

Relationen til HYACINTS overordnede mål ligger primært inden for gridforfiningen. Ved anvendelse af denne metode er det muligt at nedskalere outputs fra modeller på større skala, herunder klimamodeller, og derved vurdere effekter af klimaforandringer helt ned på kildepladsniveau. Fra et rent grundvandsmodellerings perspektiv, giver gridforfining mulighed for at indarbejde mere kompleksitet i regionale skalamodeller. Metoden giver desuden mulighed for at få en mere dynamisk beskrivelse af typisk ellers meget stationære randbetingelser i lokale grundvandsmodeller.

Mit projekt startede i oktober 2009. I den periode har jeg primært arbejdet med lokal grid forfining for at vurdere, hvilke fordele der kan drages af denne metode. I forbindelse med dette studie har jeg blandt andet haft et kort ophold ved US Geological Survey i Boulder, Colorado for at arbejde med de forskere, som har udviklet denne metode. I den kommende periode vil erfaringerne fra dette blive anvendt til at koble en MODFLOW version af DK-modellen til en lokalskala model over Ristrup kildeplads nord for Århus.


Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : Onsdag 13. Okt., 2010
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!